4 Bộ trưởng chuẩn bị báo cáo tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII

Chia sẻ

KTĐT - Báo cáo tổng kết công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị, trình tại kỳ họp này.

KTĐT - Báo cáo tổng kết công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị, trình tại kỳ họp này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phân công 4 Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải chuẩn bị bổ sung tài liệu phục vụ cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII sẽ khai mạc sáng 20/10.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình báo cáo về đánh giá việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010 và danh mục chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2006-2010 và dự kiến danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2011-2015 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

Báo cáo tổng kết công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị, trình tại kỳ họp này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ sung nội dung về tình hình các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đầu tư ra nước ngoài (như Tập đoàn dầu khí Việt Nam...) trong Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nâng cao năng lực, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì bổ sung nội dung trách nhiệm quản lý nhà nước về việc để xảy ra thất thoát tài sản tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) trong Báo cáo tình hình hoạt động của Vinashin.

Kinh tế đô thị cuối tuần