4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục năm học 2012 - 2013, trong đó tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất. Với giáo dục mầm non, p

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc các sở GD&ĐT căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND và UBND có Nghị quyết về công tác giáo dục và chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013 ở địa phương…