40 dự án xin chuyển đổi sang nhà ở xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện đã có 40 dự án nộp hồ sơ xin điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại và chuyển đổi các dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

Trong đó 15 dự án chuyển đổi mục đích nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, TP đã có quyết định cho phép chuyển đổi 3 dự án; chấp thuận chủ trương chuyển đổi 6 dự án; đang xem xét 6 dự án. Với 25 dự án điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại, TP đã chấp thuận cho 10 dự án, đang xem xét 13 dự án và đã trả lời 3 dự án không thuộc đối tượng được chuyển đổi. TP cũng đang rà soát, tổng hợp quỹ nhà 30%, 50% của các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn hoàn thành trong năm 2013 và các năm 2014, 2015 để mua lại sử dụng làm quỹ nhà tái định cư.