464 trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực phân bón, bảo vệ thực vật bị xử phạt

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để bảo đảm an toàn thực phẩm, việc giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là giải pháp hết sức quan trọng được Bộ NN&PTNT quan tâm, tổ chức triển khai.

Kiểm tra một cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV.
Theo Bộ NN&PTNT, năm 2020, công tác thanh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực phân bón, thuốc BVTV được đơn vị phối hợp triển khai ở tất cả các cấp trung ương và địa phương.
Ở cấp trung ương, Bộ đã tổ chức 27 đoàn kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, lấy 55 mẫu thuốc BVTV, 39 mẫu phân bón để kiểm tra chất lượng và kiểm tra nội dung ghi nhãn. Kết quả phát hiện 6 tổ chức, cá nhân vi phạm về hành vi sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc BVTV không bảo đảm chất lượng (9/16 thuốc BVTV; 10/19 sản phẩm phân bón).
Ở địa phương, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 780 cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc BVTV, lấy 80 mẫu thuốc BVTV để kiểm tra chất lượng. Kết quả đã phát hiện 230 cơ sở vi phạm, 10 mẫu thuốc BVTV không bảo đảm chất lượng. Bộ cũng đã phối hợp thanh tra, kiểm tra đối với 1.767 cơ sở buôn bán phân bón, lấy 401 mẫu phân bón lưu thông trên thị trường để kiểm tra chất lượng. Kết quả đã phát hiện 163 cơ sở vi phạm, 102 mẫu phân bón không bảo đảm chất lượng.
Liên quan đến công tác sử dụng thuốc BVTV, Bộ NN&PTNT đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV đối với 302 hộ nông dân. Kết quả đã phát hiện 25 hộ nông dân vi phạm sử dụng phân bón, thuốc BVTV ngoài danh mục. Trên cơ sở tổng hợp đánh giá mức độ, Bộ NN&PTNT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trên đối với 464 trường hợp, tổng số tiền xử phạt là gần 5,2 tỷ đồng.
Bộ NN&PTNT cho biết, trong năm 2021 sẽ tiếp tục siết chặt, tăng cường công tác quản lý đăng ký và khảo nghiệm phân bón, thuốc BVTV. Tập trung rà soát danh mục các loại phân bón, thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam và đề xuất loại bỏ các thuốc độc hại, nguy cơ cao để lại dư lượng trong nông sản thực phẩm, hiệu lực thấp ra khỏi Danh mục được phép kinh doanh, buôn bán và sử dụng tại Việt Nam.
Cùng với đó, Bộ NN&PTNT khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp phát triển mạnh các sản phẩm phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học. Tổ chức tập huấn cho nông dân kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc BVTV an toàn hiệu quả. Đồng thời tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm đổi mới phương thức quản lý phân bón, thuốc BVTV đảm bảo đúng quy định của luật pháp, hài hòa với các quy định quốc tế, đáp ứng theo yêu cầu thực tiễn theo định hướng tái cơ cấu và phát triển bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế ngành nông nghiệp của Việt Nam.