5 tỉ đồng lập quỹ khen thưởng người tố cáo tham nhũng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự thảo về Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng, ban đầu quỹ này được ngân sách nhà nước cấp 5 tỉ đồng. Người tố cáo tham nhũng được thưởng cao nhất tới 3,45 tỉ đồng.

Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ (TTCP) và Bộ Nội vụ vừa đưa ra lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư liên tịch Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.

Theo dự thảo, quỹ này sử dụng để khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác ngăn ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định của TTCP và Bộ Nội vụ.

Quỹ được ngân sách trung ương bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của TTCP. Nguồn kinh phí ban đầu dự tính là 5 tỉ đồng.

Ngoài ra, những cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài muốn đóng góp cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng thì có thể chuyển nộp vào tài khoản tiền gửi của TTCP mở tại Kho bạc Nhà nước.

Các khoản đóng góp bằng hiện vật được sử dụng trực tiếp cho việc tổ chức khen thưởng hoặc bán đấu giá theo quy định hiện hành và chuyển nộp số tiền thu được vào tài khoản tiền gửi của TTCP mở tại Kho bạc Nhà nước để sử dụng theo quy định.

TTCP có trách nhiệm quản lý và sử dụng Quỹ này. Cuối năm, kinh phí chưa sử dụng hết của Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng được chuyển năm sau để tiếp tục sử dụng.

 Thông tư liên tịch số 01/2015 quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng của TTCP và Bộ Nội vụ có hiệu lực kể từ ngày 1-5 vừa qua.

Những người được khen thưởng sẽ có các hình thức gồm: Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Đáng chú ý, trong trường hợp giúp thu hồi được cho Nhà nước số tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì được xét thưởng vượt mức quy định, nhưng không vượt quá 10% số tiền, giá trị tài sản đã thu hồi được và không vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào quy định hiện nay, từ 1/1/2015 mức lương cơ sở (lương tối thiểu) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội… là 1.150.000 đồng/tháng thì mức thưởng tối đa là 3,45 tỉ đồng. Khi lương cơ sở tăng lên thì mức thưởng cũng tăng lên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần