50% cán bộ coi thi THPT quốc gia là giảng viên đại học

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Hiệu trưởng trường đại học (ĐH) chủ trì cụm thi ĐH thành lập hội đồng thi để tổ chức thi.

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi và điều kiện thực tế, Hiệu trưởng quyết định số điểm thi và thành viên hội đồng thi. Yêu cầu là số cán bộ, giảng viên của trường ĐH chủ trì cụm thi làm công tác coi thi chiếm ít nhất 50%, số cán bộ, giảng viên của trường ĐH, cao đẳng phối hợp tổ chức chiếm ít nhất 20% tại mỗi điểm thi.

 Đối với cụm thi tốt nghiệp, Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì cụm thi thành lập hội đồng thi, quyết định số điểm thi và thành viên hội đồng thi. Số cán bộ, giảng viên ĐH, cao đẳng coi thi chiếm ít nhất 50% số cán bộ coi thi; cán bộ, giảng viên ĐH, cao đẳng giám sát phòng thi chiếm ít nhất 50% tổng số người làm công việc này tại mỗi điểm thi.