6 tháng, Hà Đông thu ngân sách đạt gần 1.800 tỷ đồng

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo UBND quận Hà Đông, tổng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 đạt gần 59% dự toán giao. Trong đó, các khoản thu từ đất tăng khá cao so với cùng kỳ.

Theo đó, tổng thu NSNN trên địa bàn Hà Đông thực hiện 6 tháng ước đạt trên 1.786 tỷ đồng, đạt 58,8% so với dự toán giao và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Đông tăng cường công tác quản lý đất đai, đưa các diện tích đất vào sử dụng đúng mục đích tăng thu cho NSNN.
Các khoản thu từ đất đạt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, thu tiền sử dụng đất ước thực hiện được trên 657 tỷ đồng, đạt trên 67% dự toán; trong đó thu đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện được trên 100 tỷ đồng. Thu tiền thuê đất ước đạt trên 60 tỷ đồng, đạt 120% dự toán giao cả năm và tăng trên 31% so với cùng kỳ năm trước. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước thực hiện được trên 14 tỷ đồng, đạt trên 53% dự toán giao và tăng trên 40% so với cùng kỳ.

Cùng với các khoản thu từ đất, một số khoản thu khác cũng đạt cao nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đó là: Thu thuế từ khu vực ngoài quốc doanh từ đầu năm đến nay ước thực hiện được trên 698 triệu đồng, đạt gần 50,7% so với dự toán, tăng gần 33% so với cùng kỳ. Thu lệ phí trước bạ ước đạt trên 187 tỷ đồng, đạt trên 63% dự toán và tăng 1,7% so với cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 137 tỷ đồng, đạt gần 51% dự toán và tăng trên 18% so với cùng kỳ. Thu phí và lệ phí ước đạt gần 24 tỷ đồng, đạt trên 90% dự toán và tăng 45,5% so với cùng kỳ.

Để tăng thu cho NSNN, ngay từ đầu năm Chi cục Thuế quận cùng với các cơ quan, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, ghi thu các khoản thuế phát sinh vào ngân sách. Đồng thời quận tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, đưa các diện tích đất vào sử dụng đúng mục đích làm tăng thu ngân sách.