6 tháng, trên 56 ngàn lượt hộ chính sách được vay vốn tại NHCSXH Hà Nội

Hiền Trâm
Chia sẻ

Kinhtedothi- Trong 6 tháng đầu năm, đã có trên 56 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Hà Nội được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh TP Hà Nội.

Báo cáo của NHCSXH TP Hà Nội tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tổ chức sáng nay 27/7, cho thấy, 6 tháng đầu năm, Chi nhánh đã tập trung chủ động tranh thủ nguồn vốn của NHCSXH TW và địa phương đáp ứng kịp thời nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. 

Thông qua 17 chương trình tín dụng chính sách, đã có trên 56 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Hà Nội được vay vốn tại NHCSXH, trong đó: Có trên 16 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trên 25 ngàn lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay GQVL, góp phần thu hút trên 28 ngàn lao động; cho vay NS&VSMT gần 14 ngàn lượt hộ, hỗ trợ cải tạo và xây mới gần 28 ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho trên 700 HSSV có hoàn cảnh khó khăn…

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn TP.

 

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, NHCSXH TP Hà Nội phát động thi đua tới toàn thể  cán bộ, nhân viên người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các giải pháp thực hiện kế hoạch: Phối hợp các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tham mưu Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn Hà Nội; tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu chỉ thị 40-CT/TW; đề xuất Thành ủy, UBND Thành phố khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 Tích cực chủ động tham mưu UBND chuyển bổ sung vốn ủy thác để cho vay trên địa bàn năm 2019, 2020. Kịp thời nắm bắt, xử lý nợ đến hạn, không để phát sinh  nợ quá hạn và tổ chức giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được giao năm 2019.  Chấp hành nghiêm túc định mức Quỹ an toàn chi trả, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí vốn.

Xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 trình UBND Thành phố phê duyệt, báo cáo NHCSXH TW. Thực hiện tốt công tác tập huấn cho cán bộ NHCSXH, cán bộ ngoại ngành; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền qua các phương tiện báo, đài, cổng thông tin điện tử, tổ chức chính trị xã hội, tổ tiết kiệm vay vốn và mỗi  cán bộ NHCSXH phải có trách nhiệm như một tuyên truyền viên để người vay vốn hiểu về chủ chương chính sách của Chính phủ, cơ chế nghiệp vụ của NHCSXH, sử dụng đúng mục đích và nâng cao ý thức, trách nhiệm trả nợ của người vay vốn.