62% hợp tác xã nông nghiệp của Hà Nội hoạt động khá, tốt

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/11, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn TP".

 Quang cảnh hội thảo
Theo thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội, trên địa bàn TP hiện có 1.235 HTX nông nghiệp. Trong đó, 1.090 HTX đang hoạt động (chiếm 88,3%) và 145 HTX đã ngừng hoạt động, chờ giải thể (chiếm 11,7%). Báo cáo đánh giá kết quả phân loại 947 HTX nông nghiệp của các quận, huyện, thị xã mới đây nhất cho thấy, có 183 HTX hoạt động tốt (chiếm 19,3%); số HTX nông nghiệp hoạt động khá là 403 HTX (chiếm 42,6%), trung bình là 334 HTX (chiếm 35,3%) và yếu là 27 HTX (chiếm 2,8%).
Trong những năm qua, các HTX nông nghiệp có vai trò chủ đạo trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu và tiếp thị sản phẩm. Hỗ trợ đắc lực cho người nông dân yên tâm sản xuất, tăng thêm thu nhập trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt hơn. Cùng với đó, các HTX nông nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất trên địa bàn. Toàn TP hiện có 70 HTX tham gia liên kết chuỗi trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 50 HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; 31 HTX với 106 sản phẩm được UBND TP đánh giá và công nhận là sản phẩm OCOP.
Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Chí đánh giá, đối với thực trạng các HTX hiện nay vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. HTX phát triển chưa phát huy hết vai trò, vị trí và chưa tương xứng với tiềm năng, chưa có nhiều mô hình HTX nông nghiệp thực hiện liên kết chuỗi; ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn; số lượng thành viên HTX còn chưa nhiều. Cán bộ quản lý nhà nước phụ trách kinh tế hợp tác còn thiếu và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ...
 Chăm sóc rau an toàn tại Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (huyện Mê Linh)
Để nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp, Sở NN&PTNT Hà Nội đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiên quyết là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX, vai trò của kinh tế tập thể, kinh tế HTX, Luật HTX năm 2012 và các văn bản pháp quy có liên quan. Xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX nông nghiệp điển hình, tiên tiến, nhất là các lĩnh vực ngành nghề mới, tạo điều kiện để các HTX mở rộng quy mô, phạm vị, địa bàn hoạt động với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Ưu tiên phát triển các HTX nông nghiệp gắn với chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất giống, bảo quản, chế biến nông sản.
Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động đối với các HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện hỗ trợ phát triển liên kết chuỗi theo Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ; hỗ trợ HTX theo Quyết định 1840/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Chính phủ. Bên cạnh đó, tập trung giải thể, chuyển đổi các HTX hoạt động yếu kém, không hiệu quả, ngừng hoạt động theo quy định. Khuyến khích thành lập mới HTX nông nghiệp lĩnh vực chuyên ngành đảm bảo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong giai đoạn tới.
Cùng với sự chủ động của các sở ngành TP, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường đề nghị Bộ NN&PTNT sớm ban hành Thông tư hướng dẫn điều kiện và tiêu chí hỗ trợ HTX nông nghiệp theo Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2015. Để từ đó các bộ ngành, địa phương có cơ sở tham mưu ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan phát triển kinh tế tập thể nói chung và HTX nông nghiệp nói riêng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần