7/14 xã vùng dân tộc thiểu số của Hà Nội về đích nông thôn mới

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được đề cập tới trong báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Ban Dân tộc TP Hà Nội vừa được ban hành.

Theo thống kê, toàn TP hiện có 107.847 người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc 50/53 thành phần DTTS sinh sống đan xen cùng người Kinh ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã và chiếm 1,3% dân số của Hà Nội. Trong đó, đồng bào cư trú tập trung theo cộng đồng tại 153 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện (Ba Vì, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất), với trên 55.000 người.
Hà Nội đã có 7 xã vùng dân tộc thiểu số về đích nông thôn mới.
Năm 2019, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào DTTS Thủ đô được thực hiện đảm bảo theo quy định. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ và hiệu quả.
Kết quả đến nay, đã có 33/62 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 53,22%; 100% trẻ em được học mẫu giáo và lớp 1; tỷ lệ xã phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS đạt 100%; 100% các xã vùng đồng bào DTTS đã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; 100% hộ gia đình đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…
Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của đồng bào có sự chuyển biến tích cực. Tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được ứng dụng vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng DTTS Thành phố được cải thiện và nâng cao.
Đáng chú ý, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại vùng DTTS đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, có 7/14 xã vùng đồng bào DTTS Thủ đô đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn TP đã không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 35 triệu đồng/người/năm; có xã đạt trên 46 triệu đồng/người/năm.
Cùng với đó, tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các xã vùng DTTS Thủ đô được duy trì ổn định. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các địa phương quan tâm. Đồng bào tích cực thi đua lao động sản xuất, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và các quy định của địa phương.