7 thành viên bộ máy quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Lan Hương (Theo Xinhua)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong số 7 thành viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản lần thứ 19, chỉ có ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường là các thành viên khóa trước.

Tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 25/10, ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư.
 Thành viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Các thành viên của Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc mới bao gồm Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính. Danh sách được đưa ra sau khi các Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 họp lần đầu tiên để bầu ra Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị khoá mới.
Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản là cơ quan quan trọng, có cuộc họp hàng tuần để quyết định các vấn đề quan trọng.
Ban Thường vụ Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm các ông Tập Cận Bình (64 tuổi), Lý Khắc Cường (62 tuổi), Trương Đức Giang (70 tuổi), Du Chính Thanh (72 tuổi), Lưu Vân Sơn (70) tuổi), Vương Kỳ Sơn (69 tuổi), Trương Cao Lệ (70 tuổi). Các ủy viên thường nghỉ khi quá 68 tuổi.
Trong ngày 24/10, các đại biểu tham dự Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã bỏ phiếu bầu các uỷ viên trung ương và các uỷ viên trung ương dự khuyết khoá mới.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần