706 nhà giáo được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Số nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm nay tập trung đông nhất ở chuyên ngành Y học (16 người); Thủy lợi (6 người), và người trẻ nhất được công nhận giáo sư năm 2009 là giảng viên Võ Văn Hoàng thuộc chuyên ngành Vật lý (sinh năm 1964).

KTĐT - Số nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm nay tập trung đông nhất ở chuyên ngành Y học (16 người); Thủy lợi (6 người), và người trẻ nhất được công nhận giáo sư năm 2009 là giảng viên Võ Văn Hoàng thuộc chuyên ngành Vật lý (sinh năm 1964).

Ngày 18/11, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã thông báo danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2009 gồm 65 giáo sư và 641 phó giáo sư.

Số nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm nay tập trung đông nhất ở chuyên ngành Y học (16 người); Thủy lợi (6 người), và người trẻ nhất được công nhận giáo sư năm 2009 là giảng viên Võ Văn Hoàng thuộc chuyên ngành Vật lý (sinh năm 1964).

Số lượng nhà giáo chuyên ngành Y học cũng chiếm đa số trong danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm nay với 132 người; tiếp đó là chuyên ngành kinh tế - 83 người; ngoài ra là các khoa học quân sự; khoa học trái đất, hóa học... Trẻ nhất là giảng viên Tin học Bùi Thế Duy (sinh năm 1978).

Theo Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, số hồ sơ của ứng viên mà 85 Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở tiếp nhận năm nay là 1.167 hồ sơ; trong đó có 164 hồ sơ xin xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 1.003 hồ sơ xin xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Kết quả xét ở Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở đã có 116 ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 762 ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định.

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh cho các giáo sư, phó giáo sư sẽ được tổ chức vào sáng 20/11 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần