75.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/1/2022, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/1/2022, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/1/2022, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Trước đó, Bộ LĐTB&XH đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu tổng quát là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Đồng thời, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương chiếm 64%, tương đương 48.000 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương gần 12.700 tỷ đồng; còn lại huy động các nguồn lực hợp pháp khác.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 đặt ra mục tiêu cụ thể. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì ở mức 1,0% - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện giảm từ 4 – 5%.

Đến năm 2025, cả nước phấn đấu giảm ½ số hộ nghèo và số hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia.

Bộ LĐTB&XH là cơ quan chủ trì quản lý Chương trình, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình.

Đồng thời, Bộ LĐTB&XH phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần