8 tháng, tín dụng tăng trưởng 9,09%

Nguyên Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 8 tháng đầu năm 2016, định hướng những tháng cuối năm 2016, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến ngày 23/8/2016, tín dụng nền kinh tế tăng 9,09% so với cuối năm 2015.

Theo NHNN, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ có hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế, tín dụng bất động sản và các lĩnh vực rủi ro được kiểm soát nhưng không ảnh hưởng đến tín dụng bất động sản vào dự án nhà ở xã hội, dự án đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Chương trình kết nối ngân hàng - DN, các ngân hàng đã cam kết cho vay mới đạt hơn 800.000 tỷ đồng, gấp gần 4 lần mức cam kết cho vay mới tại thời điểm cuối năm 2014.

Năm 2016, NHNN đưa ra định hướng tăng trưởng tín dụng ở khoảng 18-20%, có thể linh hoạt điều chỉnh theo yêu cầu thực tế. Trên cơ sở định hướng đó, NHNN xét và giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng tổ chức tín dụng để thực hiện. Với cơ chế này, những tổ chức tín dụng có nợ xấu cao, có dư nợ tập trung quá nhiều vào các lĩnh vực rủi ro, hoặc gặp khó khăn trong đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động…, có thể sẽ bị giới hạn chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức thấp.