80% doanh nghiệp lớn có trang Thông tin điện tử vào năm 2015

Chia sẻ

KTĐT - Phấn đấu đến năm 2015, 80% doanh nghiệp lớn có trang thông tin điện tử, cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp. Con số này ở doanh nghiệp nhỏ và vừa là 45%.

KTĐT - Phấn đấu đến năm 2015, 80% doanh nghiệp lớn có trang thông tin điện tử, cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp. Con số này ở doanh nghiệp nhỏ và vừa là 45%. Ngoài ra, 70% doanh nghiệp lớn, 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các website TMĐT để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thương mại điện tử được sử dụng phổ biến và đạt mức tiên tiến trong các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên đây là một trong những mục tiêu của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2011-2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

80% doanh nghiệp lớn có trang Thông tin điện tử vào năm 2015

Kế hoạch cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được vào năm 2015 như tất cả các doanh nghiệp lớn tiến hành giao dịch TMĐT loại hình doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành giao dịch TMĐT loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp với doanh nghiệp, trong đó, 100% doanh nghiệp sử dụng thường xuyên thư điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phấn đấu đến năm 2015, 80% doanh nghiệp lớn có trang thông tin điện tử, cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp. Con số này ở doanh nghiệp nhỏ và vừa là 45%. Ngoài ra, 70% doanh nghiệp lớn, 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các website TMĐT để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần bước đầu hình thành các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia TMĐT loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng, trong đó, 70% các trung tâm thương mại cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng.

Vào năm 2015, 50% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán phí dịch vụ của các hộ gia đình qua phương tiện điện tử....

Cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan tới sản xuất kinh doanh

Theo Quyết định, cần đẩy mạnh việc cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các cam kết quốc tế về thương mại không giấy tờ trong các lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, đầu tư, đăng ký kinh doanh...

Cũng theo Quyết định, sẽ cung cấp thông tin về các dự án sử dụng vốn nhà nước, thông tin về đấu thầu trong mua sắm chính phủ và từng bước tiến hành đấu thầu mua sắm chính phủ trực tuyến theo lộ trình sau:

Trước năm 2012, tất cả các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương cung cấp thông tin về các dự án sử dụng vốn nhà nước, thông tin về đấu thầu mua sắm chính phủ lên trang TTĐT của mình hoặc của cơ quan chức năng.

Đến hết năm 2015, tất cả kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, kết quả đấu thầu, danh sách nhà thầu tham gia được đăng tải trên mạng đầu thầu quốc gia; khoảng 20% số gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn sử dụng vốn nhà nước được thực hiện qua mạng.

Ngoài ra, công khai và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các thông tin liên quan tới doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh qua việc kết nối trực tuyến các cơ sở dữ liệu liên quan tới doanh nghiệp giữa Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành khác trước năm 2015.

Kinh tế đô thị cuối tuần