9,53 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

Chia sẻ

Kinhtedothi - Trong 7 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 9,53 tỷ USD, bằng 80,1% so với cùng kỳ 2013.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 7 tháng đầu năm 2014, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được tỷ 6,8 tỷ USD, tăng 2,3 % so với cùng kỳ năm 2013.

Về tình hình xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) trong 7 tháng đầu năm 2014 đạt 55,83 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 66,8% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 7 tháng đạt 51,22 tỷ USD tăng 15,7% so với cùng kỳ 2013.

 
9,53 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam - Ảnh 1
Ảnh minh họa.
Còn về nhập khẩu của khu vực ĐTNN tính đến tháng 7 năm 2014 đạt 46,04 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 56% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 7 tháng, khu vực ĐTNN xuất siêu 9,78 tỷ USD.

Theo báo cáo nhận được, tính đến ngày 20/7/2014, cả nước có 889 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 6,85 tỷ USD, bằng 99,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Đến 20/7/2014, có 300 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2,67 tỷ USD, bằng 53,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Như vậy, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 7 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 9,53 tỷ USD, bằng 80,1% so với cùng kỳ 2013.

Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 448 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 6,66 tỷ USD, chiếm 69,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 7 tháng năm 2014.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 20 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,13 tỷ USD, chiếm 11,9%.

Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 69 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 547,58 triệu USD, chiếm 5,7%. Tiếp theo là lĩnh vực Y tế và trợ giúp xã hội với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 379,7 triệu USD.

Đặc biệt, tính từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 46 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 3,13 tỷ USD, chiếm 32,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hồng Kông đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,15 tỷ USD, chiếm 12,1 % tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,11 tỷ  USD, chiếm 11,7% tổng vốn đầu tư; Tiếp theo là Singapore đứng ở vị trí thứ 4 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 804,6 triệu USD, chiếm 8,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Tính đến thời điểm này, Bắc Ninh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 1,33 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 14% tổng vốn đầu tư. Tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,  Hải Phòng, Hà Nội…