94 hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về KH&CN lần 5

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tính đến đầu tháng 4/2016, đã có 94 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.

Lễ trao giải thưởng năm 2010.
Lễ trao giải thưởng năm 2010.
Theo thông tin từ Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ Khoa học và Công nghệ), tính đến hết ngày 5/4, Ban tổ chức đã nhận được 94 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ. Trong đó, gồm 28 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 66 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.

Bộ Y tế có số công trình tham gia Giải thưởng Hồ Chí Minh nhiều nhất là 4 công trình; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội có số công trình tham gia Giải thưởng Nhà nước nhiều nhất với 16 công trình; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với 15 công trình.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng xin gia hạn nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng đế cuối ngày 15/4/2016.

Dự kiến có 10 hồ sơ gồm: 5 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thường Hồ Chí Minh và 5 hồ sơ xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.

Dự kiến tổng số hồ sơ Bộ KH&CN sẽ nhận được là 104 hồ sơ (trong đó 33 hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 71 hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KH&CN).

Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KH&CN được xét tặng và công bố 5 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hàng năm.