ADB cảnh báo hệ thống hưu trí châu Á

Chia sẻ

KTĐT - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa cảnh báo về tình trạng thiếu chuẩn bị và tài chính hạn hẹp của nhiều hệ thống hưu trí ở châu Á để đáp ứng nhu cầu của dân số đang già hóa nhanh chóng của mình, đặc biệt là khi toàn cầu hóa đang phá vỡ sự hỗ trợ gia đình truyền thống.

ADB cảnh báo hệ thống hưu trí châu Á - Ảnh 1

Để tiến hành cải cách cần thiết trong hệ thống hưu trí, ADB kêu gọi các nhà hoạch định chính sách châu Á nghiên cứu những bài học kinh trong việc xây dựng và thực thi thành công chế độ hưu trí của Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.