Áp dụng cách tính chỉ số Upcom mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 4/1/2016, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ chỉ tính toán và công bố duy nhất 1 chỉ số tổng hợp cho thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch là UPCoM Index.

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thay đổi tính toán chỉ số toàn thị trường UPCoM Index theo phương pháp giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Chỉ số Upcom Index không áp dụng tỷ lệ vốn hoá tối đa; thay vào đó là Chỉ số Upcom Index áp dụng tỷ lệ tự do chuyển nhượng theo quy định đã nêu tại Bộ Nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số cổ phiếu.

Các cổ phiếu được lựa chọn là tất cả cổ phiếu của các doanh nghiệp đăng ký giao dịch tại HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Một cổ phiếu mới đăng ký giao dịch sẽ được tự động thêm vào danh sách cổ phiếu để tính chỉ số. Nếu một cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch, ngừng giao dịch, bị mua thâu tóm hoặc theo ý kiến của hội đồng chỉ số là không đáp ứng được các tiêu chí đề ra sẽ bị loại khỏi giỏ cổ phiếu tính chỉ số. 

Một công ty được đưa vào giao dịch trở lại sau khi bị ngừng giao dịch hoặc tái cơ cấu, thay đổi tên, hình thành nên từ việc sáp nhập, mua thâu tóm, chia tách với một công ty khác mà công ty này không trong giỏ tính chỉ số, sẽ không được coi là một cổ phiếu mới.

Một cổ phiếu trong giỏ tính chỉ số bị ngừng giao dịch trên Sở, cổ phiếu này có thể sẽ vẫn nằm trong chỉ số đến 10 ngày làm việc, thời gian này, Chủ tịch Hội đồng có thể quyết định loại cổ phiếu đó ngay lập tức với mức giá tại thời điểm ngừng giao dịch. 

Khi việc ngừng giao dịch của 1 cổ phiếu trong giỏ kéo dài hơn 10 ngày làm việc, cổ phiếu đó vẫn chưa bị loại khỏi giỏ thì thông thường sẽ bị loại khỏi chỉ số với mức giá tại thời điểm ngừng giao dịch.

Thời điểm xem xét điều chỉnh định kỳ đối với cổ phiếu tính chỉ số được thực hiện hàng quý theo kỳ điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng theo Bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số cổ phiếu.

Tính chỉ số Upcom Index theo cách mới Sở giao dịch chứng khoán sẽ theo sát được tình hình vốn hóa thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán lành mạnh, cũng như sự quan tâm của nhà đầu tư./.