Quận Thanh Xuân:

Áp dụng công nghệ thông tin, nâng chất lượng công tác quản lý dân cư

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ban Chỉ đạo 06 quận Thanh Xuân đã tăng cường phổ biến, quán triệt cho cán bộ về Cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, tính tất yếu áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác quản lý.

Công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng công an các phường đến tận nơi để hoàn thành các thủ tục cấp CCCD cho người lớn tuổi, người tàn tật, người mắc bệnh, đi lại khó khăn trên địa bàn…
Công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng công an các phường đến tận nơi để hoàn thành các thủ tục cấp CCCD cho người lớn tuổi, người tàn tật, người mắc bệnh, đi lại khó khăn trên địa bàn…

Theo UBND quận Thanh Xuân, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 06 quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tổ chức triển khai dự án quản lý dân cư. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư vào hệ thống, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSDLQG về dân cư.

Cùng với đó, tăng cường, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để các cơ quan, tổ chức và quần chúng Nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc xây dựng CSDLQG về dân cư; quyền và trách nhiệm trong việc tổ chức xây dựng. Qua đó, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan với cơ quan công an và sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai xây dựng CSDLQG về dân cư, nhất là việc chủ động cung cấp và xác thực các thông tin dân cư để cập nhật vào hệ thống.

Sáng 6/9, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Thanh Xuân) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân Nam thực hiện cấp CCCD gắn chíp cho bà Lê Thị Bờ
Sáng 6/9, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Thanh Xuân) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân Nam thực hiện cấp CCCD gắn chíp cho bà Lê Thị Bờ

Bên cạnh đó, tăng cường phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sỹ công an về Cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử và CSDLQG về dân cư, tính tất yếu áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý. Chú trọng tăng cường lực lượng cho cấp cơ sở, đảm bảo về số lượng và chất lượng, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và công nghệ thông tin để vận hành và khai thác có hiệu quả Dự án CSDLQG về dân cư khi đưa vào sử dụng.

Về việc triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích, đối với nhóm phục vụ phát triển công dân số, cơ quan công an đã cấp thẻ CCCD và định danh điện tử cho công dân trên toàn quốc; ưu tiên cấp định danh điện tử cho 3 nhóm. Trong đó, nhóm ưu tiên số 1 gồm học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT quốc gia (Công dân sinh năm 2004 và 2007), đã cấp 78 trường hợp. Nhóm ưu tiên số 2 là đối tượng chính sách (Người nghèo và cận nghèo, người có công và người được hưởng theo Nghị quyết 11), đã cấp 69 trường hợp.

Thời gian tới, quận tiếp tục đôn đốc công an cấp cơ sở duy trì và cập nhật đầy đủ thông tin công dân vào hệ thống CSDLQG về dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Tiếp tục tổ chức các điểm cấp CCCD, định danh điện tử trên địa bàn quận để thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, định danh điện tử cho các nhân khẩu thuộc diện cấp trên địa bàn quận…