APEC tăng cường hiệu quả hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ

theo Chinhphu.vn
Chia sẻ Zalo

-Tại Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1), trong hai ngày 18-19/2, hơn 100 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế APEC đã bắt đầu phiên họp nhóm chuyên gia APEC về Sở hữu trí tuệ lần thứ 44 (IPEG 44) do Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ trì.

Cuộc họp bám sát mục đích chung của hợp tác APEC về sở hữu trí tuệ. Trong đó, chú trọng đến tăng cường đối thoại về chính sách sở hữu trí tuệ và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả của hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ, thực hiện Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS của WTO).

Đồng thời, các thành viên tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan đến nỗ lực triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động tập thể (CAP) về sở hữu trí tuệ nhằm đạt các mục tiêu Bogor của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020; phát triển nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ cho các nền kinh tế đang phát triển và chậm phát triển.
 Đại biểu Việt Nam đề xuất “Phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế đang phát triển APEC” tại cuộc họp PPSTI. 
Qua đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá nâng cao nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ; khuyến khích sử dụng, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.
Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho hay Việt Nam sẽ trình bày 2 vấn đề, gồm quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid tại Cục Sở hữu trí tuệ và hoạt động đổi mới, sáng tạo của Việt Nam.
Theo ông Lê Ngọc Lâm, hoạt động đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chính sách về quyền sở hữu trí tuệ là một trong những vấn đề mà Chính phủ và các doanh nghiệp nước ta rất quan tâm. Vấn đề là làm sao để đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo về mặt kỹ thuật để giúp cho hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ, tạo sức cạnh tranh đối với các sản phẩm ngoại nhập.
Chủ đề thứ hai mà đoàn Việt Nam chia sẻ với các thành viên APEC là quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid tại Cục Sở hữu trí tuệ. Theo đó, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình vận hành hệ thống này tại Việt Nam để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký nhãn hiệu trong nước; cũng như các doanh nghiệp nước ta khi đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài.
*Cũng trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cấp cao APEC (SOM 1), ngày 18/2, tại Nha Trang, Nhóm cơ chế đối tác chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới APEC (PPSTI) đã tiến hành cuộc họp lần thứ 9.
Tại đây, các nền kinh tế thành viên APEC sẽ thảo luận, cập nhật thông tin các dự án đang triển khai và thông qua các dự án hợp tác mới trong khuôn khổ PPSTI. Đồng thời, đề xuất khuyến nghị chính sách của Nhóm PPSTI trong năm 2017; cùng thảo luận, đề xuất phương hướng tăng cường hoạt động của Nhóm PPSTI với các tiểu ban/nhóm công tác khác trong khuôn khổ cơ chế hợp tác APEC…
Trong năm APEC 2017, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Nhóm PPSTI. Có gần 40 đề xuất, ý tưởng của các nhóm thành viên đến từ Mỹ, Trung Quốc, Chile, Hàn Quốc, Indonesia, Australia, Nga… 

Trong cuộc họp, Việt Nam đã trình bày đề xuất mới về “Phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế đang phát triển APEC”. Qua đó, đưa ra sáng kiến để nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh, thúc đẩy một thế hệ doanh nhân mới trong nền kinh tế APEC. Đề xuất này của Việt Nam sẽ tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh cụ thể, đầu tiên sẽ được dành cho việc giải quyết vấn đề nông nghiệp và môi trường.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cập nhật về dự án đang triển khai “Xúc tiến thương mại hóa, hợp tác đầu tư đối với sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiềm năng ở thị trường ngoài nước trong một số lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam đến 2020”.
Đồng thời, trình bày một số nội dung liên quan đến giải thưởng về “Đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và giáo dục của APEC” (ASPIRE).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần