Bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với 101 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý (chiếm 96% tổng số đại biểu HĐND TP), bà Phùng Thị Hồng Hà trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

bà hagf
Bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội
Ngày 14/6, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành kỳ họp thứ nhất, để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thực hiện một số nhiệm vụ của HĐND TP theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tại kỳ họp, bà Phùng Thị Hồng Hà (Bí thư Huyện ủy Thanh Oai) được giới thiệu để HĐND TP bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo kết quả bỏ phiếu được công bố, bà Phùng Thị Hồng Hà đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP với 101 phiếu ủng hộ đạt tỷ lệ 96,19% so với tổng số đại biểu.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND TP thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đối với bà Phùng Thị Hồng Hà với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Ngay sau đó, hai Phó Chủ tịch HĐND TP khóa XV là ông Nguyễn Ngọc Tuấn và bà Phùng Thị Hồng Hà tham gia đoàn chủ tọa điều hành kỳ họp.