DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ba Vì: 126 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị

20-05-2016 16:47
Kinhtedothi - Đây là hoạt động chào mừng 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021.
Kinhtedothi - Đây là hoạt động chào mừng 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021.
Trong thời gian 10 ngày, các học viên được truyền đạt các chuyên đề, kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiến thức về chủ nghĩa xã hội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân…

Đặc biệt là kiến thức về đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, về các chương trình lớn của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Ba Vì. Ngoài phần bài giảng lý luận, trong quá trình học, các học viên được tổ chức thảo luận và tìm hiểu thêm những kiến thức thực tế hiện nay. 

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới. Qua lớp học, các học viên đã nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nêu cao ý chí, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và Nhân dân giao phó.
TAG: