Ba Vì đa dạng hóa các loại hình du lịch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/8, Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng.

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXI, kinh tế vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 13,5%, tổng giá trị tăng thêm đến năm 2015 đạt 9.700 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, dịch vụ, du lịch dần trở thành ngành kinh tế chủ yếu. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2015 đạt 35 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,4% năm 2010 xuống còn 5,02% năm 2015.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao đổi với các đại biểu bên lề đại hội.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao đổi với các đại biểu bên lề đại hội.
Tuy nhiên, báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua. Đó là huyện chưa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội, còn một chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đại hội khóa XXI đề ra. Bên cạnh đó, sản xuất hàng hóa quy mô còn nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm… Phân tích các mặt đã làm được và hạn chế, Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXII đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 12 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10,5-11%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 55 triệu đồng trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm, tỷ lệ lao động quan đào tạo đến năm 2020 đạt trên 50…

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ba Vì đạt được trong 5 năm qua. Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Ba Vì có vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Hà Nội, là 1 trong 6 không gian ưu tiên phát triển du lịch của TP. Đây là tiềm năng và lợi thế to lớn để huyện phát triển các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện trong những năm tới. Để làm được điều đó, huyện cần đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đầu tư kết nối hạ tầng trong các vùng du lịch theo hướng hiện đại, thuận tiện. Đồng thời hình thành các tuyến du lịch để có thể khai thác tối đa những lợi thế hiện có gắn với phát triển đa dạng các sản phẩm, loại hình du lịch theo hướng vừa hiện đại, đặc sắc, vừa phát huy giá trị văn hóa vùng núi Tản, sông Đà. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, quảng bá du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN đầu tư, khai thác tốt tiềm năng du lịch của địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị huyện tiếp tục phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hoá, quy mô tập trung, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao. Trong đó đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, tập trung đầu tư vào các sản phẩm huyện đã có thương hiệu, như sữa bò Ba Vì, chè Ba Vì. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm, đẩy nhanh tiến độ và coi trọng chất lượng xây dựng nông thôn mới. Hiện nay trên địa bàn huyện mới có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 23,3%, đây là tỷ lệ thấp so với nhiều địa phương khác. Đặc biệt, huyện cần quan tâm tới 7 xã đồng bào miền núi thông qua đào tạo nghề, hỗ trợ triển khai các dự án, mô hình phát triển kinh tế, giúp đồng bào dân tộc chủ động vươn lên sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, quan tâm phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đề nghị, ngay sau Đại hội này, Đảng bộ huyện Ba Vì cần tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

Trong phiên họp ngày 3/8, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 với 43 thành viên.