Ba Vì: Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lê Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/4, Huyện uỷ Ba Vì tổ chức Hội nghị phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị đã thông tin tới các đại biểu kết quả phát triển kinh tế- xã hội huyện Ba Vì 3 tháng đầu năm và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những kết quả quan trọng tích cực.

Quang cảnh Hội nghị phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023.

Đối với Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Ba Vì Phùng Tân Nhị cho biết, trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Cuộc thi lần thứ 2 một cách bài bản, khoa học với 1.136 bài viết tham gia, trong đó có 95 bài viết chất lượng tham gia thi cấp TP.

Huyện Ba Vì là một trong những đơn vị top đầu trong việc tổ chức và hưởng ứng Cuộc thi đã được TP ghi nhận, đánh giá cao và tặng Bằng khen.

Về thể lệ cuộc thi, đối tượng dự thi là người Việt Nam và người nước ngoài. Các tác phẩm thể loại bài viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết: 1 bài viết loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử).

Các tác phẩm thể loại âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm báo nói, 1 tác phẩm báo hình, 1 tác phẩm dưới dạng video clip.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định.

Các đại biểu được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác tuyên giáo trong tình hình mới năm 2023.
Các đại biểu được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác tuyên giáo trong tình hình mới năm 2023.

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 10/5 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải cuộc thi cấp huyện được tổ chức vào tháng 6. 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác tuyên giáo trong tình hình mới trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2023.

Đọc tiếp