Ba Vì: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội 7 xã miền núi

Ngọc Tú - Lê Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14.

Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXIII đã nghe và thảo luận 6 nội dung gồm: Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; cho ý kiến vào nội dung quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Vì đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 .
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 .

Hội nghị cũng thông qua báo cáo bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2023; đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023; đánh giá sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 179-KL/HU ngày 5/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU ngày 30/6/2016 của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội 7 xã miền núi,giai đoạn 2021 – 2025.

Cùng với đó đánh giá sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 30/6/2021 của Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Vì giai đoạn 2021 - 2025.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cùng hướng tới Kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Ba Vì, toàn huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các chỉ tiêu, mục tiêu cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, huyện đã hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và trình Chính phủ theo quy định. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hoạt động của chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả...

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ 14.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ 14.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất quyết nghị về 6 nội dung đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì yêu cầu các cấp, ngành của huyện bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2023, Nghị quyết, Kết luận của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội 7 xã miền núi và phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025 để tiếp tục triển khai thực có hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh ghi nhận và đánh giá cao kết quả các cấp, ngành huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra 5 nhóm tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Bí thư Huyện uỷ Ba Vì Dương Cao Thanh phát biểu kết luận Hội nghị.
Bí thư Huyện uỷ Ba Vì Dương Cao Thanh phát biểu kết luận Hội nghị.

"Đề nghị các cấp, ngành cần tập trung đánh giá, nhìn nhận thẳng thắn những mặt được, mặt hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm trong thực tiễn. Đồng thời bám sát các văn bản chỉ đạo của T.Ư và TP để đề ra giải pháp tiếp tục triển khai tốt các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023, thiết thực lập thành tích chào mừng 55 năm ngày thành lập huyện Ba Vì (26/7/1968 – 26/7/2023)" - Bí thư Huyện uỷ Ba Vì Dương Cao Thanh nhấn mạnh.