DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Bắc Giang duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 3 huyện

Khang Nhi
04-10-2021 17:22
Kinhtedothi - Ngày 4/10, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, chi tiết xây dựng khu đô thị, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất ở huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, Việt Yên.
Tin liên quan
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 2, xã Quảng Minh – Ninh Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500)

Quyết định nêu rõ, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 2, xã Quảng Minh – Ninh Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500). Trong đó, khu vực lập quy hoạch thuộc địa phận xã Quảng Minh và xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên; ranh giới được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp đất canh tác nông nghiệp thôn Đông Long, xã Quảng Minh; Phía Nam giáp tuyến đường vành đai 4 thuộc thôn Phúc Ninh và thôn Ninh Động, xã Ninh Sơn; Phía Đông giáp đất canh tác nông nghiệp thôn Ninh Động, xã Ninh Sơn; Phía Tây giáp đất canh tác nông nghiệp và khu dân cư thôn Đông Long, xã Quảng Minh.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 74 ha, dân số dự kiến khoảng 5000 người (quy mô dân số được tính toán, làm rõ trong đồ án quy hoạch chi tiết). Đây là khu đô thị mới gắn với hệ thống cây xanh mặt nước cấp đô thị và các công trình công cộng cấp đơn vị ở.

 Huyện Lạng Giang từ trên cao. Ảnh: TTXVN
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Ngạn

Quyết định nêu rõ, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Ngạn với các chỉ tiêu trong Phụ lục kèm theo Quyết định này, gồm: Diện tích các loại đất năm 2021; Kế hoạch thu hồi đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. UBND huyện Lục Ngạn phải công bố công khai, rộng rãi thuyết minh và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo nội dung đã phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lạng Giang

Theo Quyết định, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạng Giang với các chỉ tiêu trong Phụ lục kèm theo Quyết định này, gồm: Diện tích các loại đất năm 2021; Kế hoạch thu hồi đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. UBND huyện Lạng Giang có trách nhiệm công bố công khai, rộng rãi thuyết minh và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo nội dung đã phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND huyện Lạng Giang trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.