Bắc Từ Liêm: Nhiều đổi mới, đột phá trong công tác Đảng

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/7, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và sơ kết Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” cấp cơ sở.

6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Quận ủy và các cấp ủy cơ sở đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới phương pháp làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, kiểm soát công việc chặt chẽ hơn; quan tâm nắm tình hỉnh cơ sở, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt kết quả cao. Nhiều nội dung công tác hoàn thành, có tinh thần đổi mới và tính đột phá cao. Làm tốt công tác tư tưởng, quan tâm, động viên cán bộ, công chức phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Do đó, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc được nâng lên; kết quả công tác cơ bản đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ…
 Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, Quận ủy đã tổ chức ra mắt 4 tổ chức đảng với 14 đảng viên chính thức, đạt 80% kế hoạch được giao; phát triển được 20 đảng viên mới trong các DN ngoài khu vực Nhà nước có tổ chức Đảng; thành lập mới 14/19 tổ chức công đoàn với 482/500 đoàn viên công đoàn. 100% cấp ủy cơ sở đã tổ chức xong Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” cấp cơ sở tiến tới Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” cấp cụm. Hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, bổ sung quy hoạch, điều động, luân chuyên 28 đồng chí; thực hiện giới thiệu ứng cử 18 trường hợp; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 15 trường hợp; thuyên chuyển công tác 1 trường hợp; chi định cấp ủy cơ sở 7 trường hợp. Thẩm định trình Ban Thường vụ Quận ủy kết nạp được 187/210 đảng viên mới. Đến nay, đã kiểm tra được 18/20 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đa sổ các tổ chức đảng thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng viên.
6 tháng cuối năm, Quận ủy tiếp tục tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả, chất lượng các chủ trương lớn cùa T.Ư, Thành ủy. Tiếp tục triển khai kế hoạch, các văn bản và phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội thi ‘Bí thư chi bộ giỏi’ cấp cụm tiến tới tổ chức thành công Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” cấp quận. Rà soát, tổng hợp thực hiện chế độ chính sách, nâng lương thường xuyên. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong các DN ngoài khu vực Nhà nước. Tiếp tục tiến hành thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên.