Ban Bí thư chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ảnh minh họa. 
Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ: Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến phức tạp, cực đoan, bất thường. Các vùng miền trên cả nước đã phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai (trừ sóng thần), gây tổn thất nặng nề về người và tài sản (khoảng 1 - 1,5% GDP/năm).
Trước diễn biến thiên tai ngày một bất thường, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả  thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” gắn với xây dựng cộng đồng an toàn.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai bảo đảm kịp thời, đủ độ tin cậy.
Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên cơ sở kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đoàn thể và Nhân dân đối với công tác phòng chống thiên tai.
Cùng với đó, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong phòng chống thiên tai. Trong đó, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, từng bước đầu tư xây dựng, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai của hệ thống kết cấu hạ tầng. Đồng thời, phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai…