Ban chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai: Ra quân cưỡng chế bãi xe tự phát

Nguyễn Trọng - Huy Hoàng - Hồng Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, ngày 19/10/2021, ban chỉ đạo 197 UBND phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã ra quân cưỡng chế bãi trông giữ xe ô-tô tự phát không phép tại sân chung cư NƠ 14A, NƠ 14B khu đô thị Định Công. Đây là bãi xe tự pháp, không phép xuất hiện từ cuối quý II năm 2020, trên cơ sở chấp thuận của đại diện dân cư với số lượng trông giữ 25-30 xe ô-tô.