Bàn giao Phòng trưng bày di vật tiêu biểu về Hoàng thành Thăng Long cho Hà Nội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 4/1, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã bàn giao Phòng trưng bày di vật tiêu biểu Hoàng thành Thăng Long cho Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội quản lý nhằm phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long

KTĐT - Ngày 4/1, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã bàn giao Phòng trưng bày di vật tiêu biểu Hoàng thành Thăng Long cho Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội quản lý nhằm phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu phát triển di sản theo Công ước của UNESCO.

 

Phòng trưng bày được đặt tại Nhà Cục tác chiến trong khu di tích Thành cổ Hà Nội, giới thiệu 215 hiện vật tiêu biểu, đặc sắc về di sản Hoàng thành Thăng Long theo 3 chủ đề chính là: lịch sử, kiến trúc và đời sống hàng ngày từ thời Đại La đến thời Lê đã được lựa chọn quảng bá đến du khách về giá trị lịch sử, văn hóa của Kinh đô Thăng Long - Hà Nội.