Ban hành chính sách khuyến khích ngành mây tre

Chia sẻ

KTĐT - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng vừa ký Quyết định số 11/2011/QĐ- TTg về Chính sách khuyến khích phát triển ngành mây, tre.

KTĐT - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng vừa ký Quyết định số 11/2011/QĐ- TTg về Chính sách khuyến khích phát triển ngành mây, tre.

Theo quyết định này, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát quy hoạch sử dụng đất, dành quỹ đất cho phát triển vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến công nghiệp và làng nghề sản xuất hàng mây tre.

Các doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển ngành mây tre được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đối với, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được nhà nước giao đất, cho thuê để trồng mây, tre, phát triển sản xuất, kinh doanh hàng mây tre được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ sở sản xuất hàng mây, tre được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất hàng mây tre trong nước chưa sản xuất được theo danh mục do Bộ Công Thương ban hành.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng mây, tre mới đi vào hoạt động được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Quyết định cũng nêu rõ mây, tre khai thác từ rừng tự nhiên chịu thuế suất tài nguyên 10%. Các cá nhân, hộ gia đình được phép khai thác tre, mây từ rừng tự nhiên để phục vụ sinh hoạt được miễn thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện: điều tra trữ lượng, diện tích các giống mây, tre, nghiên cứu thử nghiệm giống mây tre mới, ứng dụng thiết bị, công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học vào các khâu bảo quản, chế biến mây, tre…

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/4./.