Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 5 tăng hơn 9%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước đạt trên 260 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng Tư và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước có mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt cao nhất, ước trong tháng thực hiện đạt hơn 222 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng hơn 8% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế Nhà nước đạt hơn 29 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 17,5% so cùng kỳ. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 1% và tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng đạt hơn 199 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ. Nhóm hàng hóa tiêu dùng tăng cao nhất trong tháng là: Ô tô, với mức tăng gần 35%. Nhóm hàng vật phẩm văn hóa, giáo dục giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.
doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng đạt 199,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ
Doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng 5 đạt hơn 199 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ.
Năm nay, kỷ niệm 40 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều hoạt động tổ chức kỷ niệm tại khu vực miền Trung và TP HCM nên doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tăng chủ yếu tại các khu vực này. Cụ thể, tháng Năm doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 29,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương tăng khá so với tháng trước: Nghệ An tăng 15%, Thanh Hoá tăng 14,5%, Hà Tĩnh tăng 11%, Quảng Bình tăng gần 11%, Đà Nẵng tăng gần 8%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh chiếm 21,6% tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của cả nước, chỉ tăng 3,2% so với tháng trước. Hà Nội giảm 3,9%.

Doanh thu du lịch lữ hành đạt trên 2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và giảm hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng khá so với tháng trước: Quảng Bình tăng 9,6%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,7%; Quảng Ninh tăng 7%; Đà Nẵng tăng 6,5%; Quảng Nam tăng hơn 6%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng hơn 5,4%.

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng qua ước đạt gần 997 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số nhóm ngành hàng tăng cao: Ô tô các loại tăng 20%. Lương thực, thực phẩm tăng gần 18%. Gỗ và vật liệu xây dựng tăng hơn 16%. Hàng may mặc tăng hơn 14%. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng hơn13%; phương tiện đi lại khác tăng hơn 11%. 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đạt gần 146 nghìn tỷ đồng, tăng 2%. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, giảm 11,8%./.