DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ban Quản lý Cảng cá, Bến cá Kiên Giang: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Hồng Lĩnh
20-06-2021 09:40
Kinhtedothi - Ban Quản lý Cảng cá, Bến cá Kiên Giang trực thuộc Sở NN&PTNN Kiên Giang, hoạt động theo mô hình tổ chức của Luật Thủy sản năm 2017 và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo quy định của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, ngày 10/10/2016 của Chính phủ.
Tổ chức nguồn thu dịch vụ sử dụng cảng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh.
Trụ sở làm việc của Ban Quản lý Cảng cá, Bến cá Kiên Giang.
Thực hiện việc xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ NN&PTNN và Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ NN&PTNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT.

Năm 2020, Ban Quản lý Cảng cá, Bến cá triển khai nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch thu trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về số lượng tàu cập cảng và sản lượng hàng hóa qua cảng giảm mạnh do tình hình thời tiết và xiết chặt quản lý tàu cá theo Luật Thủy sản 2017; Nghị định 26; Thông tư 21, Thông tư 13 của Chính phủ và Bộ NN&PTNN, cùng với các văn bản chỉ đạo tỉnh và của Sở Nông nghiệp,… nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, công tác lãnh đạo, điều hành Ban Quản lý được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Sở và sự quan tâm phối hợp chặt chẽ các ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan. Nhờ vậy, công tác thu đạt trên 97%; công tác tổ chức được củng cố và đi vào nền nếp, ổn định; Công tác quản lý thu, chi tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc và thực hiện tốt tinh thần tiết kiệm.

Công tác kiểm tra, giám sát tàu cập cảng, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo đúng quy định, góp phần thực hiện tốt một số giải pháp cấp bách khắc phục một số khuyến nghị cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu về Thủy sản Việt Nam.

Năm 2021 hoạt động của ngành thủy sản nói chung, của Ban Quản lý cảng cá, bến cá nói riêng sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do nguồn lợi thủy sản tiếp tục bị suy giảm; công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ tàu cập cảng theo Luật Thủy sản 2017 và các quy định khác có liên quan đến việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Bên cạnh đó nguồn thu dịch vụ cho thuê hạ tầng cảng cũng giảm, do tạm ngưng tái ký một số hợp đồng tại cảng cá Tắc Cậu và Thổ Châu vì đang trong giai đoạn sửa chữa, nâng cấp. Mặc dù vậy, Ban Quản lý Cảng cá, Bến cá sẽ cố gắng tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo Sở NN&PTNN, sự phối hợp, ủng hộ các ngành, chính quyền địa phương có liên quan để phấn đấu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn và các chỉ tiêu thu chủ yếu trong năm 2021.