Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 14/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị báo cáo viên triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2012.

Trong tháng 7, tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị " về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020", 9 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Tuyên truyền và triển khai, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gắn với tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII. Tuyên truyền về kết quả  kinh tế-xã hội Thủ đô và cả nước 6 tháng đầu năm 2012 và một số nhóm giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ "về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường" gắn với triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam".

Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm về công tác Phòng, chống lụt, bão năm 2011 và nhiệm vụ trọng tâm 2012; Về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên gắn với tuyên truyền kết quả công tác thực hiện Chương trình 02-CTr/TU về "phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2010-2015", phổ biến những mô hình điểm, cách làm hay hiệu quả. Tiếp đó cũng tiếp tục tuyên truyền về việc tổ chức và tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam".
 
Tiếp tục tuyên truyền Đai hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017). Tuyên truyền tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày kỷ niệm các ngày lễ trong tháng, như kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2012), 65 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012).