Báo cáo Thủ tướng tình hình sản xuất, tiêu thụ thuốc lá ngoại

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) báo cáo Thủ tướng tình hình sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép Vinataba sản xuất và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trong thời gian gian qua.

Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị về việc nhận nhượng quyền đối tượng sở hữu công nghiệp (li-xăng) nhãn thuốc lá quốc tế Kent của BAT để sản xuất và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Xét đề nghị trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương phải chỉ đạo Vinataba báo cáo tình hình thành lập liên doanh sản xuất thuốc lá điếu giữa Vinataba và BAT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9463/VPCP-QHQT ngày 29/12/2010.

Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép Vinataba sản xuất và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trong thời gian gian qua.

Được biết, trước đó, tại công văn số 9463/VPCP-QHQT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cho phép Vinataba thực hiện việc chuyển đổi mô hình hợp tác với các đối tác là chi nhánh công ty thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở những thỏa thuận đã đạt được với các đối tác là doanh nghiệp thuốc lá nước ngoài liên quan.

Các đối tác ở đây gồm 3 chi nhánh công ty thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam gồm: JTI (VIETNAM) PTE.LTD, BAT Việt Nam Ltd và Philip Morris Việt Nam S.A.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần