Báo cáo tình hình chi trả tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho HSSV

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo gấp về tình hình thực hiện phương thức chi trả tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc diện được miễn giảm theo quy định của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Trước đó, ngày 14/5/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Theo Nghị định, có 9 đối tượng được miễn học phí; một số đối tượng được giảm học phí theo 2 mức 70% và 50% và 3 trường hợp được hỗ trợ chi phí học tập.

Nhà nước thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập có đối tượng được miễn, giảm học phí theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí.

Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập.

Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường. Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại nhà trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học

Ngày 15/11/2010, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

Hôm qua (10/4), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc hỗ trợ sinh viên khó khăn học đại học, cao đẳng.

Kinh tế đô thị cuối tuần