Báo cáo tôn giáo của Mỹ trích dẫn thông tin sai lệch về Việt Nam

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việt Nam ghi nhận báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã có một số điều chỉnh sát với tình hình thực tế ở Việt Nam. Song vẫn đưa ra những thông tin không khách quan.

Về Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có nhắc đến Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là bảo vệ các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo tôn giáo nào. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp và luật pháp Việt Nam và được bảo đảm tôn trọng thực thi trong thực tế. Chính điều này tạo nên đời sống tín ngưỡng tôn giáo phong phú và sinh động ở Việt Nam. 
Nhà nước VN đã và đang thực thi nhiều chính sách biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng trong đó có Luật Tín ngưỡng tôn giáo đã được Quốc hội thông qua và dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2018.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam ghi nhận trong báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã có một số điều chỉnh sát với tình hình thực tế ở Việt Nam. Song đáng tiếc là trong Báo cáo vẫn đưa ra những thông tin không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.