Báo chí cần đồng tâm hiệp lực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong thời gian qua, đất nước đang vượt qua những khó khăn, thách thức đến từ nhiều phía để tiếp tục phát triển và khẳng định, trong thành công đó có sự đóng góp của báo chí nước nhà.

Hôm nay 21/4, phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo chí cần nâng cao giải pháp, tuyên truyền hữu hiệu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trước mắt là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
Ông Đinh Thế Huynh cho biết trong thời gian qua, đất nước đang vượt qua những khó khăn, thách thức đến từ nhiều phía để tiếp tục phát triển và khẳng định, trong thành công đó có sự đóng góp của báo chí nước nhà.

Ông Đinh Thế Huynh đánh giá báo chí năm qua đã tiếp tục đóng góp, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ…, đặc biệt là việc tuyên truyền Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội vào đời sống kinh tế, xã hội đất nước.

Báo chí phản ánh các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực tiễn đến với nhân dân, đồng thời tích cực đấu tranh, phòng chống hiện tượng tiêu cực, tham gia đấu tranh các thông tin sai trái, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời báo chí cả nước đã tham gia phản ánh trung thực, sinh động ý chí nguyện vọng của nhân dân ở mọi mặt đời sống, góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Ngoài ra, tích cực thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của đất nước.

Tuy nhiên, ông Đinh Thế Huynh cũng chỉ ra những hạn chế mà báo chí đang mắc phải, đó là không ít cơ quan báo chí còn trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ, nội dung thông tin.

Một số tờ báo nặng về thông tin mặt trái, tiêu cực trong khi còn rất nhiều những điểm tốt, những tấm gương sáng trong xã hội chưa được đông đảo báo chí tập trung phản ánh. Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh báo chí cần tìm tòi, phản ánh đầy đủ, sinh động và thuyết phục những điều tốt đẹp của cuộc sống để tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết, tạo ổn định xã hội, phát triển đất nước.

Động viên các cấp hội nhà báo và các hội viên, ông Đinh Thế Huynh cho biết Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển của đội ngũ báo chí và có nhiều Kết luận, Chỉ thị để chăm lo hoạt động báo chí.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị các cấp hội chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Hội nhà báo Việt Nam, đẩy mạnh việc học và làm theo gương đạo đức Bác Hồ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đổi mới hình thức hoạt động, bồi dưỡng năng lực, đạo đức nghề nghiệp; phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan báo chí để nâng cao hoạt động chuyên môn.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, thời gian tới, báo chí cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, đến với đông đảo quần chúng nhân dân, qua đó cùng toàn Đảng, toàn dân đồng tâm hợp lực thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước. Báo chí cần kịp thời biểu dương, cổ vũ nhân tố mới, phong trào mới; đồng thời tích cực đấu tranh chống tiêu cực, quan điểm, luận điệu sai trái của thế lực thù địch, bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền. Bên cạnh đó, báo chí cần phản ánh sinh động đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, song hành với thông tin đối ngoại để nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác báo chí năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Hội nhà báo Việt Nam diễn ra trong hai ngày 20 và 21/4 tại Hà Nội. Tại Hội nghị, đại diện các cấp hội nhà báo trong cả nước đã đánh giá việc triển khai thực hiện công tác năm 2011 và xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012.

Hội nghị cũng nghe báo cáo và thảo luận về một số vấn đề trong công tác Hội, công tác nghiệp vụ, Thi đua- Khen thưởng năm 2011.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam mong muốn các cấp hội triển khai mạnh mẽ 8 nhiệm vụ trong tâm năm 2012, tạo chuyển biến rõ rệt trong các lĩnh vực công tác, tập hợp hội viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần