DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bảo đảm hợp lý trong cơ cấu, coi trọng chất lượng ứng cử viên

24-02-2016 09:58
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đã chủ trì phiên thứ 2 của Ủy ban, đánh giá kết quả triển khai công tác bầu cử và thống nhất phương án chia đơn vị bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và đơn vị bầu cử ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Hà Nội là một trong những địa phương sớm triển khai công tác bầu cử. Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử TP, với tinh thần chủ động, khẩn trương, từ TP đến các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện kế hoạch công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định của luật. Đến ngày 17/2/2016, các đơn vị đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và được đánh giá cao về sự chuẩn bị chu đáo, phát huy dân chủ, đảm bảo cân bằng về cơ cấu, tính đại diện cao.

Theo thống kê, đến thời điểm này, toàn TP có gần 7,5 triệu dân, chưa kể số sinh viên, công nhân các khu công nghiệp và quân đội. Ủy ban bầu cử TP thống nhất về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số ĐB được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
Hà Nội được bầu 30 ĐB Quốc hội tại 10 đơn vị bầu cử ĐB Quốc hội, bầu 105 ĐB HĐND TP tại 30 đơn vị bầu cử. Sẽ có 17 đơn vị được bầu 3 ĐB, 11 đơn vị bầu 4 ĐB và 2 đơn vị bầu 5 ĐB HĐND TP.

Nhấn mạnh các trọng tâm công tác bầu cử cần triển khai trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử bám sát nguyên tắc, hướng dẫn, lưu ý khi chia đơn vị bầu cử phải bám sát nguyên tắc về dân cư và số ĐB, không nên để đơn vị bầu 2 ĐB, nhằm hạn chế thấp nhất khả năng phải bầu thêm. Đối với quy trình lựa chọn, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia ứng cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp cần bám sát văn bản hướng dẫn và quy định của Luật. Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP cũng cho biết, đến nay UBTV Quốc hội mới chính thức có sự điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng ĐB ứng cử (sau khi tiếp thu các ý kiến từ cuộc hiệp thương lần thứ nhất ở các địa phương) và đề nghị các đơn vị bám sát văn bản hướng dẫn để giới thiệu, lập danh sách ứng cử viên.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP lưu ý, các cơ quan tổ chức được giới thiệu người ra ứng cử ĐB HĐND các cấp phải đảm bảo tính hợp lý trong cơ cấu, coi trọng chất lượng ứng cử viên, không để tình trạng quân xanh, quân đỏ.

Quanh vấn đề tài chính phục vụ cho triển khai công tác bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP đề nghị chi tiêu đúng quy định, chú ý những địa bàn có đặc thù nhiều đơn vị quân đội, khu đô thị mới, nơi phải tăng cường tuyên truyền, để đảm bảo mức chi phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác bầu cử.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian từ nay đến 13/3, Ủy ban bầu cử TP lưu ý: UBND TP, cấp, xã, lập dự kiến đơn vị bầu cử ĐB HĐND cấp mình, tính số lượng ĐB được bầu ở mỗi đơn vị, gửi Ủy ban bầu cử cùng cấp để ấn định và công bố theo luật định. Các cơ quan, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐB Quốc hội tiến hành lựa chọn, giới thiệu người của mình ứng cử. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố, được phân bổ số lượng người được ứng cử ĐB HĐND tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử HĐND các cấp.

17 giờ ngày 13/3/2016 là thời điểm cuối cùng để người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp hồ sơ tại Ủy ban bầu cử, nơi mình ứng cử. Để bầu được những ĐB thật sự chất lượng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, Ủy ban bầu cử TP đề nghị mặt trận các cấp phải phát huy tối đa dân chủ trong quá trình hiệp thương. Đồng thời các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi cử tri nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử, phát huy dân chủ trong mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, thực hiện nghiêm túc việc đi bầu cử, không bầu thay.
TAG: