Hiệu quả từ giải pháp đúng

Hiệu quả từ giải pháp đúng

Kinhtedothi - TP Hà Nội đã chống dịch Covid-19 thành công và vượt qua thời điểm khó khăn nhất, đó là nhận định được nhiều người đưa ra.