Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong những năm đổi mới và định hướng phát triển

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 15/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong những năm đổi mới và định hướng phát triển", thu hút gần 200 đại biểu là các học giả, nhà quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong những năm đổi mới, chia sẻ về những khó khăn, thách thức; đồng thời đưa ra các định hướng phát triển chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới. Hội thảo đã tập trung bàn luận các vấn đề tổng quát về kết quả thực hiện chính sách BHXH ở Việt Nam trong gần 30 năm đổi mới. Qua đó, phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập trong thực hiện chính sách BHXH theo quy định hiện hành, nghiên cứu của các cơ quan chức năng, các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học… về sự cần thiết, sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật của BHXH. Kinh nghiệm của các nước đã thành công trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, định hướng, những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi, bổ sung.

Đặc biệt các tham luận đã tập trung phân tích và nêu bật những vấn đề được và chưa được trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách BHXH ở Việt Nam trong thời gian qua, những vấn đề cần phải đổi mới và cải cách về tổ chức công đoàn trong việc đảm bảo quyền lợi người lao động về BHXH, trách nhiệm của người sử dụng lao động với việc thực hiện chính sách BHXH, công tác thanh tra thực hiện chính sách BHXH, một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án về BHXH…

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần