Bảo vệ khẩn cấp các đại dương và hệ sinh thái biển

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 7/12, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nước thành viên và các tổ chức quốc tế hành động khẩn cấp để quản lý bền vững các đại dương và hệ sinh thái biển.

Nghị quyết về ngư nghiệp bền vững nhấn mạnh các hiểm họa bắt nguồn từ tác động của tình trạng biến đổi khí hậu đối với an ninh lương thực hiện nay và trong tương lai cũng như hiện trạng đánh bắt các nguồn hải sản bất hợp pháp và phi quy chế đang đe dọa nghiêm trọng các nguồn hải sản, môi trường, các hệ sinh thái biển và đại dương.

Các hiểm họa này đặt các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, vốn dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế, trước những hậu quả không thể dự báo trước.

Trong bối cảnh này, Liên hợp quốc kêu gọi các nước tích cực hơn nữa trong các nỗ lực toàn cầu nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn hải sản, bảo vệ đa dạng sinh học ở các đại dương. Các tổ chức quản lý khai thác hải sản khu vực cần thực hiện ngay các biện pháp quản lý hạn ngạch đánh bắt bền vững.

Đại diện của hơn 30 nước là thành viên Liên hợp quốc nhấn mạnh Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20), dự kiến diễn ra ở Brazil vào năm 2012, sẽ là cơ hội chưa từng có để làm nổi bật các ưu tiên bảo tồn và quản lý bền vững biển và đại dương. Theo họ, hội nghị này cần ưu tiên giải quyết các thách thức trong chuyển đổi nền kinh tế không bền vững hiện nay sang nền kinh tế xanh, đồng thời thể hiện ý chí chính trị lớn hơn trong thực hiện các mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn lợi từ biển và đại dương, tăng cường gắn kết bảo tồn biển và đại dương với phát triển bền vững.

Các nước đặc biệt lo ngại về tình trạng khai thác quá mức các nguồn hải sản, nạn ô nhiễm và ôxít hóa các đại dương cũng như tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học biển và đại dương.

Các hiện trạng này đe dọa cuộc sống của con người cũng như các cơ hội đạt được các mục tiêu phát triển. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần hành động tập thể để đảm bảo tất cả các nước và mọi người đều được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên biển và đại dương./.