Bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới: Chặt chẽ và bài bản

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng là bầu ra BCH T.Ư Đảng khóa mới. Đây cũng là nội dung được người dân rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng. Hướng về Đại hội, người dân đều bày tỏ tin tưởng vào việc Đại hội sẽ đề ra những chính sách xây dựng đất nước ngày một đi lên mạnh mẽ hơn, đồng thời sẽ bầu ra được những người thực sự có đức, có tài, góp sức chèo lái, hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra.

Như nhiều ý kiến nhận định, Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Và Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục mở ra một thời kỳ mới - thời kỳ phát triển mạnh mẽ của hội nhập, của kinh tế số… điều đó càng cần phải tìm cho được những người có trí tuệ, có đức, có tài để lãnh đạo đất nước.
Bởi Việt Nam muốn trở thành nước phát triển thì phải có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đủ tầm nhìn. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược không chỉ là người quyết định phương hướng, đường lối mà còn là người lãnh đạo, chỉ đạo việc thực thi một cách đúng đắn để hiện thực hóa cương lĩnh, đường lối, chính sách, pháp luật thành hiện thực.

Với những bước đã chuẩn cho công tác nhân sự, người dân cũng rất có niềm tin vào đội ngũ cán bộ sẽ được lựa chọn từ Đại hội XIII của Đảng. Sự chuẩn bị bài bản, khoa học nghiêm túc và sàng lọc lựa chọn cán bộ tốt nhất cho Đại hội XIII cũng cho thấy quyết tâm rất lớn của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bởi cán bộ là gốc của mọi công việc, có cán bộ tốt, dám nghĩ, dám làm vì dân, mới đem lại sự đổi mới, đem lại những thắng lợi lớn cho công cuộc xây dựng đất nước.

Không chỉ chuẩn bị sớm, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phục vụ công tác nhân sự Đại hội XIII cũng được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành từng bước, từng việc thận trọng, kỹ lưỡng và bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch hơn. Việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được tiến hành chặt chẽ theo quy trình 5 bước, tạo ra những góc nhìn đa dạng và đầy đủ hơn, đánh giá toàn diện về một người, đã sàng lọc và lựa chọn được những cán bộ đủ tiêu chuẩn, đảm bảo về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, cũng như sở trường, triển vọng phát triển.
Đồng thời, T.Ư cũng khẳng định quyết tâm chính trị rất cao trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; kiên quyết không để lọt vào BCH T.Ư những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao.

Ngay trong thời gian diễn ra Đại hội, thời lượng dành cho công tác nhân sự cũng rất lớn. Theo chương trình Đại hội, từ chiều nay, ngày 28/1, Đại hội sẽ tiến hành bàn công tác nhân sự với quy trình chặt chẽ. Thời gian dành cho thảo luận về công tác nhân sự là 3 ngày, đủ để các đại biểu có thể nghiên cứu một cách đầy đủ nhất về hồ sơ của từng ứng viên và nghiên cứu kỹ nhất về đề án nhân sự để lựa chọn chính xác.

Như văn kiện đã trình Đại hội nhận định, đất nước bên cạnh thời cơ, vận hội cũng đang đứng trước những thách thức, khó khăn. Điều đó càng đòi hỏi trách nhiệm, tài năng của đội ngũ lãnh đạo khóa mới trong việc chèo lái, tiếp tục đưa đất nước phát triển.
Với những bước chuẩn bị bài bản, thận trọng và quy trình tại Đại hội, là cơ sở để người dân hoàn toàn đặt niềm tin rằng Đại hội sẽ chọn được đội ngũ cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã được xác định tại các Văn kiện.