Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương

D. Tiêu
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 20/1, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch APPF- 26 Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương với chủ đề “Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo, tăng trưởng bền vững” đã bế mạc tại Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chương trình nghị sự đề ra.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch APPF-26 Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hội nghị APPF-26 đã hoàn thành tốt đẹp các công việc đề ra trong Chương trình nghị sự; đồng thời bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các đại biểu về sự đóng góp đầy trách nhiệm, hiệu quả được thể hiện trong những ngày qua.
 Phiên Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự hỗ trợ, cộng tác đắc lực của toàn thể đội ngũ chuyên gia, cán bộ của Quốc hội và các ngành hữu quan của Việt Nam, các trợ lý của các đoàn giúp việc cho các nghị sỹ trong thời gian tiến hành hội nghị, đặc biệt cảm ơn chính quyền thành phố Hà Nội và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Hội nghị, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của Hội nghị và bên lề Hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, cùng với những kết quả đã đạt được của những Hội nghị trước, APPF-26 là bước tiến tiếp theo quan trọng trong quá trình thực hiện tôn chỉ, mục đích của Diễn đàn đã được đề ra trong Tuyên bố Vancouver và Tuyên bố New Tokyo. Các Nghị quyết đã được thông qua, cũng như các cuộc trao đổi, thảo luận đã cho thấy vai trò quan trọng của các Nghị viện trong việc tham gia vào tiến trình thực hiện những cam kết quốc tế để bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững, vì lợi ích của nhân dân trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hiện nay các quốc gia khu vực đang phải đối mặt với những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, cùng với những thách thức về chất lượng phát triển của mỗi quốc gia. Những vấn đề này đặt ra một yêu cầu quan trọng đối với APPF là phải cải cách để thích ứng với tình hình, phải xây dựng một tầm nhìn chiến lược. Hòa bình, ổn định và an ninh là điều kiện tiên quyết, nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Bất bình đẳng, nghèo đói, thất học… khiến cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, tư tưởng cực đoan ngày càng trở nên phức tạp, do vậy không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự mình đối phó mà đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia và các nghị viện, tăng cường năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, về kinh tế thương mại, APPF là một cơ chế hợp tác mở, ủng hộ, bổ trợ và không thể tách rời khỏi cơ chế APEC. APPF có một nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục thúc đẩy mở rộng tự do hóa thương mại, đổi mới hình thức liên kết kinh tế, thương mại phù hợp với tình hình mới. Hội nghị đã đánh giá cao kết quả của Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam tháng 11 vừa qua. Đồng thời khẳng định, APPF cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy một châu Á- Thái Bình Dương kết nối và liên kết toàn diện, một hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, tự do, công bằng, minh bạch và bao trùm, vì lợi ích của mọi người dân để không ai bị bỏ lại phía sau. 
Chủ tịch Quốc hội đánh giá, qua những thảo luận về hợp tác phát triển của khu vực cho thấy, những quan tâm lo ngại ngày càng trở nên gay gắt, đòi hỏi phải hành động thiết thực, cùng với những sáng kiến mới về các vấn đề biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, gia tăng các dịch bệnh, thách thức đối với chất lượng phát triển bền vững của mọi quốc gia và toàn khu vực. 
 Các Trưởng đoàn các nước thành viên APPF tại phiên bế mạc
Theo đó, Hội nghị đã nhấn mạnh sự cần thiết phải “biến lời nói thành hành động”, kêu gọi sự hỗ trợ của các quốc gia phát triển đối với các nước đang phát triển trong việc chung tay thực hiện Chương trình nghị sự về Phát triển bền vững 2030 và Thỏa thuận Paris. Các đại biểu khẳng định sự cần thiết phải đẩy mạnh đối thoại và hành động chung nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có an ninh lương thực, an ninh năng lượng, quản lý bền vững các nguồn tài nguyên, gia tăng nỗ lực phòng ngừa và chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan; tăng cường đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo… 
Chủ tịch Quốc hội nhận định, thành công của Hội nghị là đã thông qua bản Tuyên bố Hà Nội về “Tầm nhìn mới của quan hệ đối tác nghị viện châu Á - Thái Bình Dương”. Kế thừa các bản Tuyên bố dấu ấn khác của APPF, Tuyên bố Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, xác định một tầm nhìn mới của APPF sau một phần tư thế kỷ hình thành và phát triển. Tuyên bố đã điểm lại những thành tựu nổi bật của APPF, kiên trì thực hiện mục tiêu chung góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác và đối thoại vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. APPF đã đóng góp vào các nỗ lực chung của các cơ chế toàn cầu và khu vực, như: Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Liên hợp quốc, Diễn đàn APEC, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)... 
Tuyên bố cũng đã đưa ra một bức tranh phát triển hiện nay của khu vực và quốc tế, trong đó có những thay đổi căn bản, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, cùng những tác động hết sức sâu rộng. Trong bối cảnh đó, Hội nghị đã nhận định tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác nghị viện, đề ra những nhiệm vụ mà APPF cần phải thực hiện, cũng như thúc đẩy APPF triển khai các hành động nhằm mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm và tăng cường liên kết kinh tế khu vực sâu rộng. Trong giai đoạn tới, APPF cần phải tiếp tục đổi mới nội dung nghị sự, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các thể chế đa phương, như: APEC và các cơ chế hợp tác khác. 
Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, trong tiến trình đó, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực, cùng APPF và Nghị viện các nước hiện thực hóa tầm nhìn đã đề ra và đưa các khuyến nghị, nghị quyết của APPF trở thành hành động cụ thể. 
Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Nghị viện, các nghị sĩ Quốc hội các nước, các đại biểu, cùng toàn thể nhân dân các nước trong khu vực về những tình cảm hữu nghị dành cho đất nước và con người Việt Nam, với sự hợp tác ngày càng hiệu quả và tình cảm tốt đẹp.