DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Chương Mỹ khóa XIX

20-07-2016 20:16
Kinhtedothi - Sáng 20/7, kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Chương Mỹ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục làm việc tại hội trường UBND huyện và tiến hành phiên bế mạc.
 Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Đào Thoa
Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Đào Thoa
Trong ngày làm việc thứ 2, các ý kiến tại hội trường và tổng hợp 51 ý kiến thảo luận tại 5 tổ vào chiều 19/7 đều nêu lên những vấn đề đó là: Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới,  đầu tư cho phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tiếp tục xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm, nâng cấp lưới điện ở một số xã và đầu tư cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi được đào tạo nghề; đầu tư xây dựng các điểm thu gom, tập kết rác thải cho các xã Phú Nam An, Lam Điền, Quảng Bị, Hợp Đồng… Quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo một số hạng mục công trình cho các trường học, trụ sở làm việc của một số xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt chỉ tiêu TP giao; Cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, văn hóa xã hội...
Biểu quyết thông qua tại kỳ họp. Ảnh: Đào Thoa
Biểu quyết thông qua tại kỳ họp. Ảnh: Đào Thoa
Làm rõ một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng đã nêu rõ đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đấu giá đất, làm đường giao thông, dồn điền đổi thửa, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, xây dựng nông thôn mới....

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước huyện, xã năm 2015, Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bế mạc kỳ họp, ông Tạ Quang Được - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành cần khẩn trương, tích cực khắc phục khó khăn, những mặt còn tồn tại, hạn chế, đoàn kết thống nhất phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn đầu tư, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 
TAG: