Bỉ phát hành "ngân phiếu tư vấn" hỗ trợ xuất khẩu

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 19/9, Bộ trưởng Kinh tế và Giám đốc Liên minh các doanh nghiệp vùng Wallonie của Bỉ đã chính thức phát động chương trình ‘"ngân phiếu tư vấn"’ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu.

Chương trình do Cục xúc tiến thương mại vùng Wallonie (AWEX) điều hành nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu phát triển các hoạt động quốc tế và xuất khẩu. Mỗi doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, sẽ được nhận 5 "ngân phiếu tư vấn" trị giá 1.000 euro để sử dụng các dịch vụ tư vấn do AWEX cung cấp.
 
Dịch vụ tư vấn là chất xúc tác nhằm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao năng lực và cùng với các doanh nghiệp định hướng chiến lược phát triển bền vững các đối tác quốc tế.
 
Trong giai đoạn đầu, AWEX dành một khoản kinh phí 2 triệu euro kèm theo chương trình cụ thể để hỗ trợ cho khoảng 400 doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu khả năng thâm nhập thị trường quốc tế và thiếu nguồn nhân lực.
 
Khoản kinh phí này nằm trong khuôn khổ Kế hoạch Marshall 2 về định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2010-2014 do AWEX đề xướng.
 
Đây là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp lần thứ ba của vùng Wallonie trong vòng 4 năm qua, tiếp sau sự thành công của chương trình "ngân phiếu ăn trưa" và "ngân phiếu môi trường" nhằm hỗ trợ về tài chính cho doanh nghiệp sau thời kỳ khủng hoảng tài chính thế giới 2008./.