Bí thư Thành ủy Hà Nội: Vào cuộc bằng tâm huyết, trách nhiệm với Nhân dân

Hồng Thái - Thịnh An. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và bế mạc chiều 11/1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc Hội nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc Hội nghị

Hội nghị lần thứ 11 là hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ TP trong năm 2023, năm có ý nghĩa bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ TP Hà Nội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Hội nghị cũng thảo luận, thông qua các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện 10 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị ban hành thời gian qua.

Các ý kiến đều tâm huyết, trách nhiệm

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá, các Thành ủy viên và các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các Tờ trình, Báo cáo, Kế hoạch, Chương trình hành động do Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Qua tổng hợp, đã có 59 lượt ý kiến phát biểu với 130 ý kiến về 13 nội dung trình tại Hội nghị. Các ý kiến đều rất tâm huyết, trách nhiệm và đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP; cơ bản đồng tình và nhất trí cao với các nội dung trình Hội nghị; đồng thời, đã tập trung, thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP đã có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TP, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy tiếp tục hoàn thiện các văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược phát triển

Điểm lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị đã đạt được, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, xung đột vũ trang kéo dài giữa Nga và Ucraina, song, toàn Đảng bộ TP đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược phát triển Thủ đô; đồng thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Nổi bật là hoàn thành Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020, đảm bảo chất lượng, tiến độ và đã được Bộ Chính trị thông qua Đề án tổng kết; tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sớm ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức Hội thi tìm hiểu về Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy và Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 30/11/2022 của UBND TP để triển khai thực hiện.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 10 Chương trình công tác toàn khóa, xây dựng nhiều Đề án, Kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương. Ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi) của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy. Tích cực, chủ động làm việc với cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành, các quận, huyện, thị xã để triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; quan tâm phát triển đồng đều, nhất là tạo điều kiện đối với khu vực khó khăn và các huyện phía Nam TP.

Thành ủy, HĐND, UBND và toàn hệ thống chính trị TP đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đã tập trung cụ thể hóa, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về xây dựng Đảng, công tác cán bộ; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ có tính chất chiến lược, lâu dài liên quan đến sự phát triển bền vững của Thủ đô…

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị
Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng điểm lại những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2023; về kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022; về công tác tài chính của Đảng bộ TP năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII…

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, sớm triển khai thực hiện Nghị quyết

Nhận định năm 2023 dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn và thách thức, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại Hội nghị, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2023; tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP.

"Nhiệm vụ đặt ra khó khăn, thách thức; đòi hỏi ngày càng cao. Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tôi đề nghị, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt thành phố phải vào cuộc bằng tâm huyết, trách nhiệm với nhân dân, chúng ta còn phải có niềm say mê với công việc và tình yêu đối với Hà Nội mới có thể vượt qua mọi khó khăn để có kết quả tốt”- Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng chia sẻ. 

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị quan tâm tổ chức phục vụ Nhân dân Thủ đô đón Tết Quý Mão chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 02/12/2022 và Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn TP; đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động chào đón năm mới, mừng Xuân Quý Mão gắn với các phong trào thi đua, hoạt động thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930) và 93 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930).

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị trong thời gian tới cần thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.