Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Bắt tay ngay vào cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu mà TP xác định trước mắt cần thực hiện trong năm 2021 tới đây sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt TP sau khi quán triệt phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án để thực hiện...

Sáng 25/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì và trực tiếp quán triệt nghị quyết.
Tham dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Hội nghị còn có sự tham dự của gần 12.000 cán bộ tại 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và 579 đảng bộ xã, phường, thị trấn.
 Các đồng chí cán bộ chủ chốt TP Hà Nội dự hội nghị.
Trực tiếp truyền đạt Nghị quyết tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII được chuẩn bị công phu, khoa học và là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ TP. Với chủ đề là “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” thì toàn bộ tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết được thể hiện thông qua chủ đề này và thể hiện quyết tâm chính trị cũng như khát vọng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP trong việc kiến tạo, xây dựng TP ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Theo Bí thư Thành ủy, trong nhiệm kỳ qua, TP đã đạt được rất nhiều kết quả, dấu ấn tích cực. Trong đó phải kể đến vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và những bài học kinh nghiệm được rút ra sau khi giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp. “Đối với vấn đề phức tạp, nhiều luồng ý kiến khác nhau thì phải bàn bạc thật kỹ và khi đã quyết thì phải làm đến cùng. Đây chính là bài học kinh nghiệm giúp TP chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực và tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn vừa qua” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.  
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII tới cán bộ chủ chốt TP.
Chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của TP như: Tỷ lệ đô thị hoá còn thấp, quá trình xây dựng NTM còn chưa gắn với phát triển kinh tế nông thôn, tỷ trọng cơ cấu kinh tế chưa hợp lý, thu nhập bình quân đầu người còn thấp… Bí thư Thành ủy yêu cầu, để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới thì các cấp ủy, từng cán bộ chủ chốt TP phải quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm xuyên suốt của Đảng “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.
“Mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu mà TP xác định trước mắt cần thực hiện trong năm 2021 tới đây sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt TP sau khi quán triệt phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án để thực hiện” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã báo cáo về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII. Theo đó, ngày 8/12/2020, Ban Cán sự đảng UBND TP đã ban hành Chương trình hành động số 780-CTr/BCS về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII. 
 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh báo cáo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII. 
Chương trình hành động nhằm quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và những nội dung Nghị quyết Đại hội tới toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Nhất là tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, thúc đẩy sự nỗ lực, phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 “Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND các cấp đang bắt tay ngay vào hành động quyết liệt theo tinh thần chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng UBND TP sẽ chỉ đạo quán triệt để tổ chức tham mưu xây dựng trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP ban hành 7 chương trình công tác lớn trong quý I/2021 và kèm theo kế hoạch thực hiện để có thể triển khai ngay” - Chủ tịch UBND TP cho biết.