Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chung sức, đồng lòng để xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Đây là thời điểm đầy ý nghĩa để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi lại mình, phát huy thành tích, ưu điểm; khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, để cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đây là yêu cầu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tại buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 90 năm thành lập đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2020) diễn ra sáng 16/3.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng bộ TP Hà Nội có vinh dự lớn là Đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước. Với trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực kiên cường và với tinh thần chủ động, sáng tạo, bằng ý chí phấn đấu không ngại gian khó, không sợ hy sinh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bằng ý thức đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, Đảng bộ TP Hà Nội đã lãnh đạo Nhân dân Thủ đô đạt được nhiều thành tựu to lớn.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.
Theo Bí thư Thành ủy, lịch sử 90 năm Đảng bộ TP là lịch sử đấu tranh, xây dựng, phát triển và trưởng thành rất vẻ vang. Trong quá trình này, Đảng bộ TP Hà Nội đã tích lũy, hun đúc nên những truyền thống đáng tự hào mà ngày nay cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Nội có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn, phát huy. Đó là: Luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chủ động, năng động sáng tạo trong quá trình vận dụng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp thực tiễn Hà Nội ở từng giai đoạn và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quyết sách đã đề ra. Truyền thống đoàn kết, truyền thống gắn kết mật thiết với Nhân dân. Truyền thống tiên phong, gương mẫu, nhân văn trong mỗi cán bộ, đảng viên.
“Ôn lại chặng đường 90 năm phấn đấu gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang của Đảng bộ TP Hà Nội, chúng ta càng thêm phấn khởi, tự hào về truyền thống của Đảng bộ và càng trân trọng, nâng niu, gìn giữ những thành quả cách mạng mà các thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô đã giành được. Trong những năm sắp tới, Thủ đô có nhiều cơ hội để phát triển nhanh về mọi mặt nhưng bên cạnh đó có không ít khó khăn, thách thức. Điều này đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội phải tranh thủ thời cơ, nỗ lực vượt qua thách thức để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” - Bí thư Thành ủy lưu ý.
Nêu 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô cần nhận thức sâu sắc vị thế, vai trò đầu não đặc biệt quan trọng của Thủ đô và coi đây là sức mạnh, động lực tinh thần to lớn để phát triển tầm vóc Thủ đô trong thời gian tới. Đi đầu trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 7,5% trở lên và giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
 Lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ tại buổi gặp mặt.
Đặc biệt, các cấp, các ngành chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ. Trước mắt là nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ khóa XVI; tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội là một cơ hội quý để chúng ta giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ TP. Đồng thời, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là thời điểm đầy ý nghĩa để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi lại mình, phát huy thành tích, ưu điểm; khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, để cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.